NAPRAWY przełomów zimowych

W tym roku usuwając ubytki nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych wbudowano ponad 28 ton masy. Wyjątkowo ... Czytaj więcej

ODTWARZANIE rowów drogowych

Prawie 500 mb. rowów drogowych przy drogach powiatowych odtworzono w bieżącym ... Czytaj więcej

ROZBUDOWA DROGI 2059P w Kowanówku – ulica Sanatoryjna

Do połowy września potrwa rozbudowa tej drogi powiatowej. Zadanie jest finansowane z budżetów samorządowych Powiatu Obornickiego i gminy Oborniki przy wsparciu... Czytaj więcej

  • ZDP administruje 53 drogami o łacznej długości 306 km w tym 247 km o nawierzchni bitumicznej.

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach został powołany Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r.

  • Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64 - 610 Rogoźno
    Dyrektor: Bogdan Andrzej Jeran
    tel. centrala (067) 26 19 307
    e-mail: zdpoborniki@onet.pl